วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นำนักเรียนไปแสดงบนเวทีในงานประจำปีโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์

นักเรียนรับของขวัญ

รับพวงมาลัย


แสดงชุดฟ้อนเงี้ยว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น