วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

เตรียมชุดการแสดง งาน 100 ปี คืนสู่เหย้าชาวนิโครฯ
แต่งตัวให้นักเรียน
ชุดรำอวยพร

ชุดระบำดารีกีปัส
เตรียมพร้อม ที่ห้องเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์

ครูเปลี่ยนเสื้อทีมของโรงเรียน


100 ปี คืนสู่เหย้าชาวนิโครฯ

18 มีนาคม 2554 กรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนวัดนิโครธาราม
วันที่ 20 มีนาคม 2554 จัดงาน พบปะสังสรรค์ ศิษย์เก่าทุกรุ่นพิธีเปิดงาน มอบโล่ให้ศิษย์เก่าผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียน


พิธีแสดงทุทิตาจิต แด่คุณครูที่เคยสอนโรงเรียนวัดนิโครธาราม

จากอดีต ถึงปัจจุบัน
การแสดงของนักเรียนศิษย์รุ่นปัจจุบัน 2 ชุด

จับหางบัตร มอบของรางวัลสมนาคุณแด่ผู้มาร่วมงานการแสดงรำวงย้อนยุคหารายได้ให้โรงเรียน โดยศิษย์เก่ารุ่นลายคราม