วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 29-30 ธันวาคม 2553


รื้อค่าย

ก่อนจะจากกันไปขอฝากใจไว้กับทุกๆท่าน


พิธีปิดค่ายพักแรมรายงานกรตรวจค่าย


พิธีรอบเสาธงตรวจค่ายลูกเสือ


เดินทางไกลพร้อมเรียนฐาน เงื่อนต่างๆรับลูกเสือ -เนตรนารี ลอดซุ้มแล้ว ร่วมกิจกรรมนันทนาการเตรียมเดินทางไกล
ทีมนันทนาการพิธีรอบกองไฟพิธีรอบเสาธงตอนเช้า
คณะวิทยากร( ผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนวัดนิโครธาราม )รายงานการตรวจค่ายพักแรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น