วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก


บรรรยากาศบนรถขณเดินทางไปเกาะเกร็ด


ลงเรือข้าฟากไปเกาะเกร็ด

เที่ยวเกาะเกร็ด นนทบุรี


เครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด

ช่างปั้น ชาวเกาะเกร็ดร้านค้าหน้าบ้านทุกบ้าน
บ้านชาวมอญ

นั่งเรือชมธรรมชาติ/แหล่งทำขนมไทย รอบเกาะเกร็ด

พระพุทธรูป วัดบางจาก ริมแม่นำเจ้าพระยาฝั่งตรงกันข้ามกับเกาะเกร็ด
บ้านเรือนริมฝั่งแม่นำเจ้าพระยา
บ้านคุณแอ๋ว ขนมไทย
ทานอาหารมื้อคำ ริมแม่นำเจ้าพระยา

ชมสวนผักปลอดสารพิษของลุงไกร วังนำเขียว

ถ่ายภาพกับลุงไกร ( คนกลาง )ชมฟาร์มเห็ด

ที่พัก บ้านสวนสงวนสุขรีสอร์ท

ชมดอกไม้ในงาน ฟรอร่าแฟนตาเซีย


เที่ยวตลาดนำอัมพวา
สาธิตการสานใบมะพร้าวเที่ยวตลาดนำ บ้านต้นตาล สระบุรีอาหารเช้าในรีสอร์ทตอนเช้าอากาศดีมาก