วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมครูอำเภอทับปุด พบผอ.สพท. นายสันติ


กิจกรรมขลุ่ยยามเช้า ฝึกสมาธิ ระเบียบ วินัย อนุรักษ์ดนตรีไทยพี่สอนน้อง
ครูแนะนำอย่างใกล้ชิด
สอนเป่าขลุ่ย ตั้งแต่ ป.1 - ป.6

นักเรียนเป่าขลุ่ยได้ทุกคน


นำนักเรียนไปแข่งขันรำวงมาตรฐานและขับร้องเพลงไทยสากลเพลงพระราชนิพนธ์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด


ครู คณะกรรมการ ร้องเพลงคั่นรายการ ระหว่างรอผลการตัดสิน

นักเรียนตัวแทนแต่ละอำเภอต่างวาดลวยลายเต็มที่


เด็กชายปิยะศักดิ์ บรรจงกิจ ร้องเพลงไทย สากล และเพลงสากล
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

เด็กหญิงสุภาวรรณ ผดุงทรัพย์ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ได้รางวัลเหรียญทองอันดับ 3
นักเรียนที่แข่งขันรำวงมาตรฐานเสร็จไปคืนชุด
( ขอจองชุดนี้ไว้ก่อนค่อยมาเอา ตอนแข่งกีฬาสี )


ชุดนี้ หนูจองนักเรียนแข่งขันรำวงมาตรฐานำด้รางวัลเหรีญทองอันดับ 2