วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

อบรมครูแกนนำแนะแนว ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต


ทำ e-book

ถ่าภาพกับอาจารย์รัตนา ( อาจารญ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต)ถ่ายกับคุณครูอำเภอท้ายเหมือง
กับคุณครูจังหวัดกระบี่

ร่วมกิจกรรมกลุ่ม

กับอาจารย์ ม.ราชภัฏ และคุณครูจาก กระบี่ พังงา ภูเก็ต