วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เป็นคณะทำงานอบรมการขับร้องเพลงไทย เพลงพังงา

เป็นคณะทำงานอบรมการขับร้องเพลงไทยและเพลงพังงา


กับผู้เข้าร่วมอบรมกับคณะวิทยากร
กับผู้เข้ารับการอบรมกับคณะทีมงาน


พักที่ โรงแรมเขาหลักซีวิวรีสอร์ทแอนด์สปา
ร่วมเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน

นำนักเรียนวงกลองยาวโรงเรียนวัดนิโครธารามไปแสดงในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรีนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน วันที่ 21 - 24 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเขา

แสดงเสร็จพาเด็กๆ ลงเที่ยว ชายหาดบริเวณโรงแรมบรรยากาศ ในโรงแรม


การแสดงระบำกลองยาวเคล้ากะลาของนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ใครจะใหญ่กว่ากัน
ผอ.เขต จากจังหวัดทางภาคกลางร่วมถ่ายภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่รับประทานอาหารในโรงแรมหรู

ซ้อมต่ออีกรอบ