วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ภาพบางภาพที่ยังประทับใจ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
รางวัลเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ปี ๒๕๕๐
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชนประชาชน และและผู้นำท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๕๐
จัดการแข่งขันโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา
ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น