วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัวและประวัติการรับราชการ

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางวัลลดา คงสามารถวัฒนา
เกิด วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
สถานที่เกิด ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2522 ป.กศ. วิทยาลัยครูภูเก็ต
พ.ศ. 2524 พ.ม. ( อบรมนาฏศิลป์ ภาคฤดูร้อน )
พ.ศ. 2528 ศศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสัติการรับราชการ
พ.ศ. 2522 โรงเรียนหาดทรายทอง ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
พ.ศ. 2525 โรงเรียนทุ่งรวงทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
พ.ศ. 2535 โรงเรียนวัดนิโครธาราม ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
จนถึงปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น