วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เป็นคณะทำงานอบรมการขับร้องเพลงไทยและเพลงพังงา


กับผู้เข้าร่วมอบรมกับคณะวิทยากร
กับผู้เข้ารับการอบรมกับคณะทีมงาน


พักที่ โรงแรมเขาหลักซีวิวรีสอร์ทแอนด์สปา
ร่วมเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น