วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

นำนักเรียนวงกลองยาวโรงเรียนวัดนิโครธารามไปแสดงในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรีนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน วันที่ 21 - 24 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเขา

แสดงเสร็จพาเด็กๆ ลงเที่ยว ชายหาดบริเวณโรงแรมบรรยากาศ ในโรงแรม


การแสดงระบำกลองยาวเคล้ากะลาของนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ใครจะใหญ่กว่ากัน
ผอ.เขต จากจังหวัดทางภาคกลางร่วมถ่ายภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่รับประทานอาหารในโรงแรมหรู

ซ้อมต่ออีกรอบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น