วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

พิธีไหว้ครู

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ตัวแทนนักเรียน ป4/1

คณะครู

ตัวแทนนักเรียน 4/1 และ 4/2


คุณครูวัลลดา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น