วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

พิธีกราบแม่ในวันแม่โรงเรียนวัดนิโครธาราม

แม่,ลูกมาร่วมพิธี
ลูกๆ ป.4/1 ร่วมร้องเพลง ค่านำนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น