วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันแม่แห่งชาติ 2554 กิจกรรมร่วมแสดงความกตัญญุตา บูชาพระคุณแม่เป็นแม่ให้ลูกศิษย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนกับ แขกผู้มีเกียรติ มามอบทุนการศึกษา /


ตัวแทนแม่ มาเป็นประธานในพิธี

มอบช่อมะลิต้อนรับ

คุณสุดใจ ณ ตะกั่วทุ่ง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน


ที่ชนะการประกวด วาดภาพ /เขียนบทกลอน /เขียนเรียงความ เรื่องแม่คุณสุดใจ ณ ตะกั่วทุ่ง กล่าวบทอาเศียรวาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานการจัดงาน บูชาพระคุณแม่


ตัวแทนแม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การแสดงของนักเรียนถ่ายภาพร่วมกัน

ถ่ายภาพร่วมกับแม่ของนักเรียน

ครูกล่าวสดุดี พระคุณแม่


ลูกกอดแม่ บอกรักแม่ มอบของขวัญให้แม่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น