วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

นำวงดุริยางค์โรงเรียนไปนำขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาสีภายใน"ท่าสนุกเกมส์"


นั่งคอยรถ หน้าโรงเรียน

วันนี้ได้ไปกับรถบัสดรัมเมเยอร์ รุ่นเล็กของวงดุริยางค์โรงเรียน
( เป็นนักดนตรี คัดเลือกผลัดเปลี่ยนกัน เป็นดรัมเมเยอร์ )

เด็กหญิงปิ่นแก้ว ทองผึ้ง นักดนตรี เครื่องเมโลเดียน

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ชูแนม นักดนตรี เครื่องเมโลเดียน

เด็กหญิงนงนภัส ชูสังข์ นักดนตรีเครื่งเบลไลลา

เด็กหญิงณัฐนิชา นักดนตรี เครื่องเมโลเดียน

เด็กหญิงปภาฎา นักดนตรี เครื่องเมโลเดียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น