วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

นำนักเรียนรำในพิธีเปิดงานของดีศรีทับปุด

แต่งตัวให้นักเรียน


หน้า/ผม ให้ร้านยุพดีแต่งให้ แต่เสื้อผ้า /เครื่องประดับครูวัลลดาจัดแต่งให้เอง


เด็กหญิงสุภิสรา

เด็กหญิงจันทร์จิรา


เด็กหญิงชลธิดา


เด็กหญิงมนัญชยา


หน้าร้านขายผ้าในงาน

ถ่ายกับผู้ปกครองนักเรียน

แต่งตัวให้สวยไว้ก่อน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น